Categorieën
Using Cake

Waarom zijn Cake Rewards belastingsvrij?

De gemiddelde Cake gebruiker verdiende dit jaar al €9.26 dankzij de Cake Rewards. Dat is een fijne extra. Want hey, alle beetjes helpen. Maar waarom hoef je daar geen belastingen op te betalen? Dat leggen we graag even uit.

Cake is de banking app die opbrengt. En dat zijn geen holle woorden. We menen het!

We willen het financieel welzijn van elke Cake gebruiker te verbeteren. We analyseren financiële data om mensen te helpen hun financiën beter te begrijpen, onder controle te houden en te verbeteren. Dat doen we onder andere door de Cake Rewards.

Als je een Cake gebruiker bent dan weet je waarschijnlijk wel wat Rewards zijn en is de kans groot dat je ook al wat hebt verdiend met Cake. De gemiddelde Cake gebruiker kreeg dit jaar al €9.26 op zijn rekening gestort via de Cake Rewards.    

Cake Rewards

We leggen toch nog graag even uit hoe het precies zit.

Je kunt een beloning krijgen als je iets koopt bij een van onze commerciële partners. Misschien heb je de afgelopen weken wel aanbiedingen zien passeren van AVA, Foodmaker, Lukoil, Eneco, Proximus of andere partners.

Maar Cake verkoopt ook volledig geanonimiseerde statistieken en inzichten aan commerciële partners. Deze inzichten zijn gebaseerd op de transactiegegevens van de Cake gebruikers. Maak je geen zorgen, al deze inzichten zijn volledig geanonimiseerd! 🕵 

Wanneer jouw gegevens worden gebruikt om deze inzichten te genereren, delen wij een deel van de inkomsten met jou. Jouw eigen stukje van de taart zeg maar . Die Rewards worden maandelijks uitbetaald zonder dat je iets speciaals doet. Je verdient geld door gewoon een Cake gebruiker te zijn.

Daarnaast kan het zijn dat we nog speciale acties doen waarbij jij als gebruiker extra zakgeld kan verdienen.

Extra zakgeld  

Overwegen Rewards als wat extra zakgeld. Wij zijn van mening dat alle extra inkomsten nuttig zijn. Maar wacht even, inkomen? 🤔 Moet u daar geen belasting over betalen? Zijn deze betalingen belastingvrij? 

Dat is een terechte vraag. Maar we hebben goed nieuws!

Ja, deze zijn volledig belastingvrij. Je krijgt deze dus volledig gratis zonder addertjes onder het gras, apen uit de mouw of schildpadden in de gracht.  

De enige voorwaarde is dat je een privé gebruiker bent (dus niet met een zakelijke rekening Rewards ontvangt) en in België woont.  

Was dit je voornaamste bezorgdheid? Dan mag je hier stoppen met lezen. En verder op je twee oren slapen.  

Voor wie graag iets dieper graaft, gaan we hieronder nog wat verder.  

Hoezo belastingvrij?

Wel nog eerst meegeven dat deze blogpost enkel van toepassing is op Belgische inwoners. Ben je fiscaal inwoner van een ander land en ben je niet zeker, dan raadpleeg je best een fiscalist. Alle regels van elk (EU) land hier opsommen zou ons iets te ver leiden.  

Even inzoomen op België dus. Om in België te spreken van een belastbaar inkomen, moeten de inkomsten zijn opgenomen het “Wetboek van inkomstenbelasting”, ook wel “WIB 1992” genoemd.   

Dat bepaalt dat je belastingen betaalt op de volgende inkomsten:  

 • inkomsten uit onroerende goederen🏠
 • inkomsten uit roerende goederen en kapitalen 💸
 • beroepsinkomsten 👮 🏢 🚑 👷
 • diverse inkomsten 🏆

Het is meteen duidelijk dat Rewards geen inkomsten zijn uit vastgoed of roerende zaken . Het gaat tenslotte niet om gebouwen of beleggingen. We kunnen die twee categorieën dus al schrappen. ✅ ✅

De wet definieert "beroepsinkomen ” als inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit "werkzaamheden"; zoals winst of bezoldigingen.

Om van een beroepsinkomen te spreken, moet je die inkomsten dus behalen via de uitoefening van een beroep.

Volgens vaste rechtspraak is er sprake van een “beroep” in het geval van (hou je vast):  

 • een geheel van herhaalde, voldoende talrijke en onderling verbonden verrichtingen
 • die een bijzondere vaardigheid of organisatie vereisen  
 • die ook een professioneel karakter vertonen 

Concreet wordt er gekeken naar de belangrijkheid van de handeling met het oog op de winst, de organisatie die de activiteit impliceert, de hoeveelheid geleend geld om de activiteit te kunnen uitoefenen, de samenwerking tussen twee of meerdere personen of een nauw verband tussen de nevenactiviteit en de hoofdactiviteit. 🤯

Een hele hoop factoren waaruit blijkt dat Rewards daar niet onder vallen en dus ook geen beroepsinkomsten zijn. Privé gebruikers die handelen in de context van hun eigen privé-leven zitten dus zeker safe. ✅

Zijn het dan diverse inkomsten? Want het zijn wel inkomsten.

De meest bekende categorie “diverse inkomsten” zijn de toevallige of occasionele winsten of baten (hoe ook genaamd) die worden verkregen buiten het kader van een beroep. Die zijn in principe belastbaar tegen 33%.

Maar de wet zegt wel dat er enkel sprake kan zijn van zulke inkomsten indien ze voortkomen uit “enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden”. Daaronder zijn niet inbegrepen: de normale verrichtingen van het beheer van een privé-vermogen.  

Misschien, vraagt dit nog wat extra uitleg.  

👉 De wet zegt namelijk dat er een actieve initiatief moet uitgaan van de belastingplichtige om de inkomsten te verwerven. Je moet dus actief iets doen voor iemand anders. Dus, wie een put graaft voor een ander, en er iets voor terugkrijgt, wordt daarop belast.  

Rewards krijg je bij Cake echter automatisch zonder dat je hiervoor iets moet doen. Je moet zelfs geen bonnen knippen, codes scannen, niks, nada. Passiever kan het niet (op een luie zondag in de zetel na misschien). ✅    

Stel dat we een wedstrijd of actie opzetten waarbij je een Reward kan winnen maar er wel iets actiefs voor moet doen. Pakweg het nemen van een selfie voor een bankgebouw waarmee je €100 in Rewards kan winnen. Zou kunnen.  

Ook die zijn uitgesloten van belastingen. De administratie sluit namelijk een aantal actieve prestaties uit, zoals de “prijzen die de belastingplichtige wint in publiciteitswedstrijden” (Com. IB 1992 nr. 90/8). ✅

👉 Het normaal beheer van particuliere activa betekent dat het geen speculatieve handeling is (met kans op winst of verlies, en in principe zowel een 'aankoop' als een 'verkoop') maar dat het plaatsvindt in het kader van het management als een goede familieman. 

De rechtbanken definiëren een goede huisvader als “een goed geïnformeerde en goed opgeleide privépersoon die zijn privévermogen op actieve wijze passend doet renderen.”  

Laat nu dat juist de bedoeling zijn van Cake: onze gebruikers goed informeren. Wie Cake installeert mag zich dus als een goede huisvader beschouwen. ✅

Samengevat

We hebben meerdere redenen om te stellen dat Rewards geen belastbare inkomsten zijn.  

 • Rewards zijn geen inkomsten uit roerende of onroerende goederen.
 • Omdat jij onze app enkel privé gebruikt (en niet zakelijk), zijn Rewards ook geen beroepsinkomsten.  
 • Je krijgt onze Rewards zonder iets te doen (geen actief initiatief) en als we dan wel iets van je gevraagd hebben dan gaat het om één van onze “wedstrijden” (en de vrijstelling op prijzengeld).
 • Rewards vallen onder het normale beheer van het privé-vermogen want je doet geen speculatieve handeling (er is geen risico) en je handelt als een goede huisvader.  

Je kan dus zonder zorgen je bankrekening laten opbrengen door Cake te installeren. Katsjing! 🍰

Let wel: dit is een blogpost en geen juridische bindende tekst. Indien er toch een verschil is in interpretatie van de fiscale wetgeving (en dat kan bijna altijd in België), kan je Cake nooit verantwoordelijk stellen hiervoor.  

De Cake app is sinds begin dit jaar gratis te downloaden. Hoewel het nog steeds een bètaversie is, biedt het al meer dan voldoende features om uw financiële inzichten te verbeteren en uw bankrekening weer winstgevend te maken. Download de app in het App Store of via Google Play .